Werken in loondienst

Werken in loondienst

Komt u naar Nederland om te werken, dan bepaalt het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) of dat mag. Ook krijgt u daar advies over de mogelijkheden om de Nederlandse taal te leren en over inburgering in de Nederlandse samenleving.

Uw werkgever moet een Tewerkstellingsvergunning aanvragen wanneer u van buiten Europa komt. Dit geldt niet voor alle landen.

Asielzoekers mogen ook arbeid verrichten. Een werkgever moet voor een asielzoeker een Tewerkstellingsvergunning aanvragen.

Zoekt u tijdelijk werk, dan kunt u zich laten inschrijven bij een uitzendbureau. Wie via een uitzendbureau werk krijgt, komt niet in dienst van het bedrijf maar krijgt een uitzendcontract.

De Wet arbeid vreemdelingen regelt de tewerkstelling van vreemdelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Terug naar overzicht