Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs in Nederland

Er zijn verschillende soorten voortgezet onderwijs: het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO), het hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO) en het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO).

Alle scholen beginnen het eerste jaar met de basisvorming. De leerlingen krijgen twee of drie jaar les in ongeveer 15 vakken. Pas daarna kiezen ze een vakkenpakket voor en bepaalde richting. Voor de havo en het vwo begint dan de Tweede Fase.

Leerlingen van 12 tot 18 jaar, die uit het buitenland afkomstig zijn en de Nederlandse taal (nog) niet voldoende beheersen, worden opgevangen in een Internationale Schakelklas.

Elk leerplichtig kind heeft recht op onderwijs. Asielzoekers en kinderen die illegaal in Nederland verblijven hebben dus ook recht op onderwijs.

Terug naar overzicht