Verzekeringen

Verzekeringen

Het is gebruikelijk en vaak ook verplicht om een verzekering af te sluiten tegen allerlei risico´s. Er zijn verzekeringen voor schades, bijvoorbeeld door brand of een ongeval. Ook zijn er verzekeringen die bij een gebeurtenis of op een bepaald tijdstip vastgelegde bedragen uitkeren. Bijvoorbeeld een levensverzekering of een pensioenverzekering.

Sociale verzekeringen bieden bescherming tegen risico’s zoals het wegvallen van inkomen. Dit geldt ook voor financiële lasten die het gevolg zijn van bijvoorbeeld ziekte, overlijden of werkloosheid. Voor de meeste sociale verzekeringen moet u premies betalen. Enkele bronnen:

 

Terug naar overzicht