Verkiezingen

Nederlandse verkiezingen

Iedere vier jaar worden er verkiezingen georganiseerd voor het Parlement, de Provinciale Staten en de gemeenteraad. De verkiezingen voor het Europees Parlement vinden één keer in de vijf jaar plaats.

Verschillende politieke partijen doen mee aan de verkiezingen en geven een verkiezingsprogramma uit.

Iedereen van 18 jaar en ouder mag stemmen. Wie geen Nederlander is maar wel al vijf jaar of langer in Nederland verblijft, mag bij de gemeenteraadsverkiezingen stemmen. Bij landelijke verkiezingen is het Nederlanderschap vereist. Elke kiezer ontvangt een oproepkaart. Met deze kaart gaat u naar een stembureau in de buurt. U stemt meestal met een stemcomputer.

Een kiezer mag ook iemand anders machtigen om namens hem te stemmen. Dit heet stemmen per volmacht.

Terug naar overzicht