Verblijfsvergunning

Verblijfsvergunning

Nederland kent 3 soorten documenten voor vreemdelingen. Er bestaan verblijfsvergunningen, vreemdelingenidentiteitsbewijzen en documenten voor geprivilegieerden. Asielzoekers kunnen een verblijfsvergunning aanvragen als zij zich melden bij de IND. In een aanmeldcentrum wordt u geregistreerd en daarna naar een tijdelijke opvang gebracht. 

Verblijfsvergunning aanvragen

Bij aankomst in Nederland wordt u uitgebreid gescreend. Ook kunnen u vingerafdrukken afgenomen worden. Vreemdelingen die geen recht hebben op een verblijfsvergunning of geen vergunning hebben aangevraagd verblijven illegaal in Nederland. Mensen die worden verdacht van bijvoorbeeld oorlogsmisdaden kunnen worden geweigerd. Vreemdelingen die niet in Nederland mogen verblijven ontvangen van de IND een terugkeerbesluit. Asielzoekers die geen recht hebben op een verblijfsvergunning en niet vrijwillig vertrekken krijgen geen onderdak meer aangeboden. Alleen gezinnen met minderjarige kinderen krijgen wel opvang aangeboden. 

In beroep gaan tegen weigering verblijfsvergunning

Als u het niet eens bent met het besluit van de IND kunt u hiertegen eerst bezwaar maken en daarna in beroep gaan. De afwikkeling van uw bezwaarschrift mag u in Nederland afwachten. Als de IND uw bezwaarschrift afwijst kunt u als laatste stap nog in beroep gaan. Als u deze procedure in Nederland wil afwachten moet u de rechter om een voorlopige voorziening vragen. Als de rechter dit afwijst of u deze aanvraag niet indient, kunt u tijdens de beroepsprocedure teruggestuurd worden naar het land van herkomst. Voor een beroepsprocedure moet u naar de rechter. Een advocaat kan u adviseren en bijstaan tijdens dit proces. 

Terug naar overzicht