Uitkeringen

Uitkeringen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zorgt voor wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid. Dit betekent dat mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen, in bepaalde omstandigheden een beroep kunnen doen op de overheid. Deze mensen ontvangen dan een uitkering omdat ze arbeidsongeschikt of werkloos zijn.

Voor de verzorging of onderhoud van kinderen tot 18 jaar bestaat de Algemene Kinderbijslagwet.

Als een echtgenoot, partner of ouder overlijdt, kan een nabestaande in aanmerking komen voor een nabestaandenuitkering.

Terug naar overzicht