Taalcursussen

Taalcursussen

De beheersing van de Nederlandse taal is van belang om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Mensen die nieuw in Nederland aankomen en anderen die de taal minder goed beheersen kunnen lessen in Nederlands als tweede taal (NT2) volgen.

Op grond van de Wet Inburgering kan het volgen van een taalcursus Nederlands door de overheid verplicht worden. Oudkomers, mensen die al langer in Nederland verblijven, kunnen ook taalles aangeboden krijgen.

U kunt u ook zelf aanmelden voor een cursus Nederlandse taal. Behalve het Regionaal Opleidingen Centrum in uw omgeving, zijn er verschillende andere instellingen die taalcursussen aan anderstaligen geven. Bijvoorbeeld de Volksuniversiteit.

Veel bibliotheken hebben taalcursussen in hun collectie die u kunt lenen. Het is ook mogelijk om interactieve taallessen te volgen. U moet hiervoor wel beschikken over een aansluiting op internet. Zie oa http://www.taalkist.nl/

Terug naar overzicht