Politie

Politie

Vreemdelingenzorg is een speciale taak van de politie. Bijvoorbeeld als u verplicht bent om een verblijfsvergunning aan te vragen, moet u zich melden bij de Vreemdelingenpolitie in de gemeente waar u blijft.

1-1-2 is een gratis noodnummer dat u kunt gebruiken in geval van een ongeluk of in elke andere noodsituatie.

De politie heeft een landelijk telefoonnummer waar u terecht kunt met vragen: 0900-8844. Voor niet-spoedeisende zaken voor brandweer en ambulance raadpleegt u uw telefoongids.

Wijkagenten zijn het eerste aanspreekpunt bij u in de buurt. Bij inbraak, diefstal of andere vormen van criminaliteit kan de wijkagent hulp bieden.

Terug naar overzicht