Parlement

Parlement

De Tweede Kamer telt 150 gekozen vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen. Zij maken wetsvoorstellen en controleren de regering. Gewoonlijk worden eens in de vier jaar verkiezingen gehouden.

Nederland maakt deel uit van de Europese Unie. Vertegenwoordigers van Nederlandse politieke partijen zitten in het Europees Parlement. Zij worden via rechtstreekse algemene verkiezingen gekozen.

Terug naar overzicht