Nederlandse overheid

Nederland kent een ander overheidsstelsel dan veel andere landen. Zo heeft Nederland een regering en koninklijk huis. De regering in Nederland wordt democratisch gekozen. Iedereen mag zich verkiesbaar stellen. Als u genoeg stemmen krijgt kunt u bijvoorbeeld plaatsnemen in de Gemeenteraad van uw gemeente. Of u mag stemmen bij verkiezingen is onder meer afhankelijk van  de periode die u al in Nederland bent. 

Koninklijk huis

Nederland heeft een koninklijk huis. Op dit moment is Koning Willem-Alexander staatshoofd. Staatshoofd van Nederland is min of meer een symbolische functie. De leider van Nederland is de minister-president. De minister-president is samen met de regering verantwoordelijk voor het politieke beleid in Nederland. Zij beslissen bijvoorbeeld over de hoogte van belastingen. 

Gemeenten

Steeds meer zaken in Nederland worden op gemeentelijk niveau geregeld. Als u bijvoorbeeld aanpassingen nodig heeft in uw huis vanwege ziekte moet u hiervoor naar de gemeente. Ook als u een grote boom wilt kappen of een schuur wilt bouwen moet u bij de gemeente een vergunning aanvragen. Als u vragen heeft over uitkeringen kunt u hiermee terecht bij de gemeente.