Organisaties

Organisaties

In Nederland zijn verschillende (landelijke) organisaties die zich richten op nieuwkomers, allochtonen, asielzoekers en vluchtelingen.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, het COA, regelt de opvang en introductie van asielzoekers en de uitvoering van huisvesting voor verblijfsgerechtigden.

Het Nederlands migratie instituut (NMI) helpt vluchtelingen en asielgerechtigden die voor de keuze staan om in Nederland te blijven, die terug willen keren naar het herkomstland of willen doormigreren naar een derde land.

Terug naar overzicht