Onderwijssysteem

Onderwijssysteem

De overheid is verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs. Daarom worden openbare scholen bestuurd door de gemeenteraad.

Iedereen is vrij om een school op te richten en onderwijs te geven dat gebaseerd is op een bepaalde religie of levensbeschouwing.

Deelname aan volledig dagonderwijs is verplicht voor kinderen van 5 tot 18 jaar. Dit heet de leerplicht. De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin de jongere zestien jaar wordt. Daarna geldt de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht geldt voor jongeren die nog geen 18 jaar zijn en nog geen startkwalificatie, een diploma van een havo-, vwo- of mbo2-opleiding, hebben behaald.

Wie 18 jaar of ouder is kan volwassenenonderwijs volgen.

Terug naar overzicht