Nieuw in Nederland

Iedereen in Nederland moet kunnen aantonen dat hij of zij hier legaal verblijft. U kunt in Nederland verblijven voor een korte vakantie of voor gezinshereniging. Wanneer u als asielzoeker of vluchteling naar hier bent gekomen kunt u asiel aanvragen. 

Asiel aanvragen

Als u asiel wilt aanvragen in Nederland moet u zich wenden tot de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Deze organisatie zal beslissen over uw aanvraag. Gedurende de asielprocedure kunt u in Nederland verblijven. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zal  in eerste instantie huisvesting voor u verzorgen. In periode waarin een hoge instroom van asielzoekers is kan de huisvesting sober zijn. U kunt dan worden ondergebracht in leegstaande kantoorpanden, scholen en sporthallen. Op onze website kunt u ook meer informatie lezen over inburgeren en naturaliseren.  

Tolken

Als u niet zo goed Nederlands spreekt kunt u gebruik maken van een tolk. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij het voeren van gesprekken met hulpverleners en doktoren. Tolken kunnen u ook ondersteunen bij het voeren van gesprekken met de IND.