Kinderopvang

Kinderopvang

Als u als ouder buitenshuis werkt, kan het nodig zijn om kinderopvang te regelen. U kunt kiezen uit verschillende vormen van opvang. Welke opvang het beste past bij u en uw kind, is afhankelijk van de leeftijd van uw kind, de beschikbare plaatsen en natuurlijk uw eigen wensen.

Kinderen met een ziekte of handicap kunnen naar een medisch kleuterdagverblijf of een kinderdagcentrum. Voor gehandicapte kinderen is een plaats in de gewone kinderopvang ook mogelijk.

Sinds 1 januari 2005 is er een nieuwe Wet kinderopvang. U regelt en betaalt de kinderopvang zelf. U krijgt wel een financiële tegemoetkoming. Van uw werkgever wordt verwacht dat hij een bijdrage betaalt maar hij is daartoe niet verplicht (Bron: KennisRing).

Terug naar overzicht