Inburgering

Inburgering

Voor het opbouwen van een bestaan in Nederland vindt de overheid het noodzakelijk dat u als nieuwkomer over voldoende kennis van de Nederlandse taal en de samenleving beschikt.

De gemeente waar u gaat wonen biedt u daarom een inburgeringsprogramma aan. Na onderzoek wordt vastgesteld welke scholing en/of werk het beste aansluit bij uw opleiding en/of werkervaring. Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) is betrokken bij het onderzoek.

In veel gemeenten krijgen allochtonen die al langere tijd in Nederland wonen (oudkomers), ook een inburgeringsprogramma aangeboden. Als oudkomer bent u niet verplicht om dit programma te volgen. Wel sluit u met de gemeente een overeenkomst.

Voor een gesprek over het inburgeringsprogramma moet u contact opnemen met een Bureau Inburgering of een Bureau Nieuwkomers in de gemeente waar u woont. (Bron:KennisRing)

Terug naar overzicht