Gezondheidsdiensten

Gezondheidsdiensten

Voor opname in een ziekenhuis is een verwijzing van een specialist noodzakelijk.
Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten (GGD'en) houden zich onder meer bezig met het organiseren van bevolkingsonderzoeken, vaccinaties van kinderen, jongeren en volwassenen.

Om zeker te weten dat uw kind alle noodzakelijke vaccinaties heeft gehad, is het raadzaam om dit na te vragen bij de GGD.

De GGD is verantwoordelijk voor de medische opvang van asielzoekers. De zorg wordt uitgevoerd door de stichting Medische Opvang Asielzoekers (MOA).

Terug naar overzicht