Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Het beroepsonderwijs kent drie niveau's: (1) voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO), (2) middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en (3) hoger beroepsonderwijs (HBO).

Het vmbo bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding of op de arbeidsmarkt. Het mbo heeft een beroepsbegeleidende leerweg en een beroepsopleidende leerweg. Het richt zich op jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen.

Volwasseneneducatie is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar. Het gaat onder meer om onderwijs aan anderstaligen: Nederlands als Tweede taal (NT2), Maatschappij- en beroepenoriëntatie.

LOI biedt 70 taalcursussen, schrijf je nu in!

Terug naar overzicht