Asielaanvraag

Asielaanvraag

De IND beoordeelt op basis van de Vreemdelingenwet of u in aanmerking komt voor asiel. Als uw aanvraag na een asielprocedure is goedgekeurd, krijgt u een verblijfsvergunning.

Totdat u een eerste beslissing heeft in uw asielprocedure verblijft u in een Oriëntatie en Inburgeringscentrum (O&I). Bij een positieve beslissing blijft u hier wonen en gaat u verder met inburgeren. Bij een negatieve beslissing gaat u naar een Asielzoekerscentrum - Terugkeerlokatie (AZC TL) totdat er een definitieve beslissing is genomen inzake uw procedure.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verzorgt de opvang van asielzoekers. (Bron: COA)

Terug naar overzicht